SVN Server (Subversion) 2. deo

Apache Subversion (ili Subversion) je softver otvorenog koda sa osnovnom namenom kontrole verzije (Version Control System – VCS). Za sve entuzijaste preporučujem posetu stranici projekta Apache Subversion.


Drugi deo objašnjava samu instalaciju svn servera i osnovne koncepte rada sa istim. Primeri su u potpunosti kompatibilni sa Debian platformom, a rađeni su za Ubuntu i njegove derivate (Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu…). Ovaj tutorijal se bavi realizacijom subversion servera preko https protokola. Prednost ovakve postavke je u činjenici da se preko zaštićenog kanala bezbedno može pristupiti repozitorijumu uz pomoć svn klijenta (i grafičkog i iz terminala) ili web čitača.

Korak 3 – Instalacija SVN servera
Potrebno je prvo da instaliramo svn server uz pomoć naredbi komandne linije.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install subversion libapache2-svn
Zatim je pre svega potrebno da kreiramo osnovni direktorijum za repozitorijume u koji ćemo staviti naše projekte i naravno dodelimo korisniku i grupi apache servera korisnička prava na direktorijume, kako bi mogli da im pristupimo preko https protokola.
sudo mkdir /var/svn
sudo chown -R www-data:www-data /var/svn
Da bi kreirali projekat u repozitorijumu potrebno je da pozovemo  prvi put aplikaciju koja je komponenta subversion klijenta, ovo obavljamo na sledeći način.
svnadmin create /var/svn/naziv_projekta
Primarni uvoz projekta vršimo pomoću naredbe:
svn import /home/korisnik1/lokacija_projekta https://ip_servera/svn/naziv_projekta
dok se konekcija sa ili bez uvoza podataka vrši na sledeći način, kroz terminal.
svn co –username korisnik1 https://ip_servera/svn/moj_projekat /home/korisnik/moj_lokalni_projekat
Na ovaj način smo povezali (izvršili checkout) repozitorijum sa lokalnim direktorijumom. Sledeći deo obradiće neke napredne naredbe svn klijenta i sinhronizacije repozitorijuma, kao i preporuke za hijerarhiju samog repozitorijuma.

Post Author: Raškov Oliver

Bachelor with Honours in Information Engineering. CEO in IT company. Experienced system administrator and developer. I love high-tech, fast cars, real friends, honest people and ordinary life.

Leave a Reply