INTERNET PRETRAGA ZA 5 MINUTA

web čitač definicija: Web Čitač (eng. Web browser) je klijent program za rad sa www (World Wide Web) internet servisom/protokolom. Danas postoji gomila web čitača, postoje čitači za specifične platforme poput Microsoft Internet Explorer-a i Apple Safari-a, kao i multiplatformski među kojima su najpoznatiji Google Chrome (Chromium), Mozilla Firefox i Opera. Postoje i pretraživači koji […]

SVN Server (Subversion) 2. deo

Apache Subversion (ili Subversion) je softver otvorenog koda sa osnovnom namenom kontrole verzije (Version Control System – VCS). Za sve entuzijaste preporučujem posetu stranici projekta Apache Subversion. Drugi deo objašnjava samu instalaciju svn servera i osnovne koncepte rada sa istim. Primeri su u potpunosti kompatibilni sa Debian platformom, a rađeni su za Ubuntu i njegove […]

SVN Server (Subversion) 1. deo

Apache Subversion (ili Subversion) je softver otvorenog koda sa osnovnom namenom kontrole verzije (Version Control System – VCS) Za sve entuzijaste preporučujem posetu stranici projekta Apache Subversion. Prvi deo objašnjava osnovne koncepte i potrebne komponente za rad servera. Primeri su u potpunosti kompatibilni sa Debian platformom, a rađeni su za Ubuntu i njegove derivate (Kubuntu, […]