INTERNET PRETRAGA ZA 5 MINUTA

web čitač definicija: Web Čitač (eng. Web browser) je klijent program za rad sa www (World Wide Web) internet servisom/protokolom. Danas postoji gomila web čitača, postoje čitači za specifične platforme poput Microsoft Internet Explorer-a i Apple Safari-a, kao i multiplatformski među kojima su najpoznatiji Google Chrome (Chromium), Mozilla Firefox i Opera. Postoje i pretraživači koji […]