SVN Server (Subversion) 2. deo

Apache Subversion (ili Subversion) je softver otvorenog koda sa osnovnom namenom kontrole verzije (Version Control System – VCS). Za sve entuzijaste preporučujem posetu stranici projekta Apache Subversion. Drugi deo objašnjava samu instalaciju svn servera i osnovne koncepte rada sa istim. Primeri su u potpunosti kompatibilni sa Debian platformom, a rađeni su za Ubuntu i njegove […]

SVN Server (Subversion) 1. deo

Apache Subversion (ili Subversion) je softver otvorenog koda sa osnovnom namenom kontrole verzije (Version Control System – VCS) Za sve entuzijaste preporučujem posetu stranici projekta Apache Subversion. Prvi deo objašnjava osnovne koncepte i potrebne komponente za rad servera. Primeri su u potpunosti kompatibilni sa Debian platformom, a rađeni su za Ubuntu i njegove derivate (Kubuntu, […]